Utställning på Tyréns göteborgskontor, november 2019